برچسب:شبکه

5 فروردین 1401
شبکه های کامپیوتری چیست
آموزش

شبکه های کامپیوتری چیست

شبکه های کامپیوتری چیست؟ به اتصال دو یا چند کامپیوتر با هدف آسان‌تر کردن ارتباطات و اشتراک‌گذاری اطلاعات، گفته می شود.